Poboljšajte procese u proizvodnji i povećajte uspješnost poduzeća sa snažnim ERP sustavom.

PANTHEON Manufacture je program za proizvodna poduzeća s kojim možete učinkovitije voditi procese u poduzeću.

Poboljšano donošenje poslovnih odluka

Kontrola procesa, rokova i učinkovitosti zaposlenih u jednom sustavu. Mjerodavni podatci na koje možete računati.

Preciznije određivanje rokova provedbe

Status i stupanj realizacije ugovora je vidljiv u svakom trenutku. Zadovoljite kupce s preciznim rokovima isporuke.

Brži i pojednostavljeni poslovni procesi

Praćenje materijala i procesa od sirovina do konačnog proizvoda.

Brži i pojednostavljeni poslovni procesi

Praćenje materijala i procesa od sirovina do konačnog proizvoda.

Učinkovitije funkcioniranje odjela

Na temelju poslovnih procesa, s poslovnim programom pobrinut ćete se za najprikladnije terminiranje operativnih planova.

Pregledno vođenje proizvodnih jedinica

Pomaže vam uvesti elektroničku dokumentaciju, povezujući time proizvodni pogon i proizvodnu stanicu.

Kontaktirajte nas

Funkcionalnosti sustava PANTHEON Manufacture za proizvodnju

PANTHEON Manufacture upravlja svim procesima jednostavne proizvodnje, proizvodnje s planiranjem i terminiranjem, kao i predkalkulacije, postkalkulacije i analize radnih naloga u proizvodnji.

Jednostavna proizvodnja

Programski prozor Obrada radnih naloga je osnovni prozor za praćenje proizvodnje u kojem je također pregledna specifikacija podataka o proizvodnim radnim nalozima. Za bolju preglednost i pouzdano praćenje procesa proizvođenja radnih naloga značajna je karakteristika status radnog naloga, koji precizno definira osnovne karakteristike trenutnog stanja radnog naloga u procesu realizacije, od faze otvaranja pa do trenutka zatvaranja RN.

Status radnog naloga obično postepeno napreduje po fazama od PlaniranOtvorenRezerviranRaspisanU raduDjelomično zaključen i Zaključen. Zbog bolje preglednosti za svaki status radnih naloga upotrebljene su oznake bojom.

Neke od prednosti:

  • Unos obavljenog rada po radnicima
  • Količinska i troškovna analiza obavljenog rada
  • Unos podataka o finaliziranim proizvodima i prijem na skladište
  • Kombinirani prijem koji omogućava povratno izdavanje materijala i izvještaje obavljenog rada po normativnim podacima radnog naloga
  • Brzi grupni unos materijalnih transakcija izdavanja materijala iz skladišta na različite radne naloge
  • Grupni unos podataka o obavljenom radu (i po radnicima)

U sustav PANTHEON Manufacture su uključene i sve osnovne i napredne funkcionalnosti iz sustava PANTHEON Enterprise.

Pregled osnovnih funkcionalnosti (SE)
Pregled naprednih funkcionalnosti (ME)

Proizvodnja s planiranjem i terminiranjem

Terminiranje u PANTHEON MF je detaljna terminska razrada i usklađivanje rokova izrade, kao i upravljanje proizvodnim resursima. Terminiranje izvodimo iz operativnih proizvodnih planova uvažavanjem podataka sastavnice, prije svega iz tehnoloških postupaka izrade radnih operacija.

Možemo se odlučiti i za jednostavnije načine terminiranja proizvodnje, kao što je terminiranje po dnevnim količinama. Ovaj način zahtijeva manje ulaznih podataka, ali usprkos tome još uvijek omogućava terminiranje materijalnih potreba i potreba po resursima. Kasnije preko terminskog materijalnog planiranja možemo kreirati radne naloge, gdje na obradi RN na raspolaganju imamo nekoliko alata kojima definiramo redoslijed izvođenja RN i na kraju taj redoslijed prikažemo preko Gantograma, gdje još možemo i ručno odrediti termine RN na mikrorazini.

Materijalno i vremensko planiranje

PANTHEON MF je programski organiziran za planiranje proizvodnje tako da omogućava različite pristupe planiranja za različite tipove proizvodnje. Od pojedinačne i maloserijske pa do velikoserijske i grupne, kao i procesne proizvodnje, po principu proizvodnje za poznatog kupca ili proizvodnje na zalihu.

Odgovara kako jednostavnim, tako i vrlo strukturiranim proizvodima i kombiniranim procesima izrade. Funkcionalnost procesa planiranja u PANTHEON-u omogućava višerazinsko, kako parcijalno tako i sveobuhvatno planiranje. Prvenstveno je usmjeren na srednjoročno operativno planiranje i fino kratkoročno terminiranje proizvodnje.

Predkalkulacije, postkalkulacije i analize u proizvodnji

Predkalkulacijom okvirno izračunavamo cijenu proizvoda koje izrađujemo i sastavljamo u proizvodnom procesu prema podatcima iz osnovnih sastavnica, gdje su određene količine predviđenih (normativnih) neposrednih utrošaka materijala i rada. Predkalkulacije iskazuju strukturu troškova svih nivoa po dubini sastavnice, izraženu s ukupnim troškom materijala i rada.

U predkalkulaciju možemo uključiti i samo neke vrste materijalnih sredstava i tako oblikovati dijelomične kalkulacije proizvoda koji sadrže samo neke vrste materijala ili rada. Cijene materijala i rada mogu se određivati prema različitim mjerilima neposredno pri izvođenju predkalkulacije, možemo preuzeti postavke, koje proizilaze iz definicija poslovnih događaja proizvodnje, a omogućene su i simulacije različitih cijena. Raščlanjena predkalkulacija nekog identa prikazuje specifikaciju troškova izrade po dubini strukture sastavnice tog identa.

U pozadini evidentiranja tijeka realizacije radnih naloga proizvodne aplikacije Datalab PANTHEON odvija se i postkalkulacija stvarnih troškova izrade proizvoda na radnim nalozima. Te stvarne troškove na osnovu utrošenog materijala i izvršenog rada sadrže proizvodi kad se preuzimaju s radnih naloga u skladišta. Visina i način izračuna troškova ovise od podešavanja vrste dokumenata radnih naloga.

Na raspolaganju je više vrsta postkalkulacija – i detaljnih i sumarnih. Uz postkalkulacije u programu su na raspolaganju i analize radnih naloga i s njima povezanih dokumenata. Među analizama nalazimo analize stanja radnih naloga, stanja otpremnica i prijemnica, nedovršenu proizvodnju i ispise povezanih dokumenata. Sve analize možemo izvesti prema različitim kombinacijama mjerila.

Projekt je sufinacirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj