Sustav za planiranje resursa poduzeća je cjelovita, integrirana platforma koja upravlja svim aspektima poslovanja poduzeća kao što su proizvodnja, distribucija, računovodstvo i financije, kontroling, ljudski resursi i drugo.

ERP sustav poput PANTHEON-a, osigurat će transparentnost u vašem cjelokupnom poslovnom procesu praćenjem svih aspekata proizvodnje, logistike i financija. Ovi integrirani sustavi djeluju kao centralno poslovno mjesto za proces rada i kolanje podataka, omogućujući pristup raznim odjelima.

ERP sustavi i softver podržavaju višestruke funkcije u poduzećima, uključujući i prilagodbe za konkretnu branšu.

Osnove ERP-a

ERP sustavi, kao što je PANTHEON,  dizajnirani su oko jedne, definirane strukture podataka koja obično ima zajedničku bazu podataka. To pomaže osigurati da se informacije koje se koriste u cijelom poduzeću normaliziraju i temelje na zajedničkim definicijama i korisničkim iskustvima. Te se temeljne konstrukcije zatim međusobno povezuju s poslovnim procesima koje pokreću tijekovi rada u poslovnim odjelima (npr. financije, ljudski resursi, inženjering, marketing i operacije), povezujući sustave i ljude koji ih koriste. Slobodno se može reći da je ERP je sredstvo za integraciju ljudi, procesa i tehnologija u moderno poduzeće.

Kada je ERP pravilno implementiran, npr. u tvrtki za proizvodnju prikolica, komponenta, na primjer, “stražnje kočione pločice”, ujednačeno je identificirana imenom dijela, veličinom, materijalom, izvorom, brojem serije, brojem dijela dobavljača, serijskim brojem, cijenom i specifikacijom , zajedno s mnoštvom drugih opisnih i podataka vođenih stavkama.

Budući da su podaci žila kucavica svake moderne tvrtke, ERP kao program za poslovanje olakšava prikupljanje, organiziranje, analizu i distribuciju tih informacija svakom pojedincu i sustavu koji ih treba kako bi na najbolji način ispunio svoju ulogu i odgovornost.

ERP programi također osiguravaju da se ova podatkovna polja i atributi pokažu na ispravan račun u glavnoj knjizi tvrtke tako da se svi troškovi pravilno prate i predstavljaju.  Kada bi se prednje kočione pločice u jednom softverskom sustavu (ili možda skupom proračunskih tablica) zvale “prednje kočnice”, u drugom “kočione pločice”, a u trećem “prednje pločice”, tvrtki za proizvodnju automobila bilo bi teško utvrditi koliko se godišnje troši na prednje kočione pločice i treba li promijeniti dobavljača ili pregovarati za bolju cijenu.

Ključno načelo ERP-a je središnje prikupljanje podataka za široku distribuciju. Umjesto nekoliko samostalnih baza podataka s beskonačnim popisom nepovezanih proračunskih tablica, ERP sustavi unose red u kaos, tako da svi korisnici – od izvršnog direktora do službenika s računima – mogu stvarati, pohranjivati i koristiti iste podatke dobivene zajedničkim procesima. Uz sigurno i centralizirano spremište podataka, svatko u organizaciji može biti siguran da su podaci točni, ažurni i potpuni. Integritet podataka je osiguran za svaki zadatak koji se obavlja u cijeloj organizaciji, od kvartalnog financijskog izvještaja, do izvješća o dugovanjima ili potraživanjima, bez oslanjanja na više, neusklađenih izvora podataka.

Poslovna vrijednost ERP-a

Kad se pita što je ERP sustav, nemoguće je zanemariti utjecaj ERP-a u današnjem poslovnom svijetu. Kako se podaci i procesi poduzeća spajaju u ERP sustave, tvrtke mogu uskladiti zasebne odjele i poboljšati tijek rada, što rezultira značajnim uštedama. Primjeri specifičnih poslovnih pogodnosti pri nabavci PANTHEON ERP rješenja uključuju:

  • Poboljšan poslovni uvid iz informacija u stvarnom vremenu koje generiraju izvješća
  • Smanjenje operativnih troškova kroz pojednostavljene poslovne procese i najbolje prakse
  • Poboljšana suradnja korisnika koji dijele podatke u ugovorima, zahtjevima i narudžbama
  • Poboljšana učinkovitost kroz zajedničko korisničko iskustvo u mnogim poslovnim funkcijama i dobro definiranim poslovnim procesima
  • Veće stope prihvaćanja korisnika zbog uobičajenog korisničkog iskustva i dizajna
  • Smanjen rizik kroz poboljšani integritet podataka i financijske kontrole
  • Niži upravljački i operativni troškovi kroz jedinstvene i integrirane sustave

Koja je razlika između ERP-a i financijskog (knjigovodstvenog) softvera?

Iako se izraz “financijsko” često koristi kada se opisuje ERP softver, financije i ERP nisu ista stvar. Financije se odnose na podskup modula unutar ERP-a.

Financije su poslovne funkcije koje se odnose na financijski odjel organizacije i uključuju module za financijsko računovodstvo, knjigovodstvo, obveze i potraživanja, upravljanje prihodima, naplatu, bespovratna sredstva, upravljanje troškovima, upravljanje projektima, upravljanje imovinom, i drugo.

Dok financije upravljaju jednim područjem poslovanja, ERP obuhvaća širok raspon poslovnih procesa – uključujući i financije. ERP softver može uključivati mogućnosti za nabavu, upravljanje lancem opskrbe, zalihe, proizvodnju i planiranje proizvodnje, održavanje, upravljanje narudžbama, upravljanje projektima, logistiku, upravljanje životnim ciklusom proizvoda, upravljanje rizikom, upravljanje učinkom poduzeća (EPM), upravljanje ljudskim resursima/ljudskim kapitalom. ERP sustavi u Hrvatskoj su programi koje mogu koristit male, srednje i velike tvrtke, a PANTHEON ERP je prilagođen za sve tipove poduzeća.

 

Za sva dodatna pitanja vezana oko ERP sustava, slobodno nam se javite.