Tema: OD PROIZVODNJE PREKO RAČUNOVODSTVA DO KONTROLINGA U PANTHEON-U – MOGU LI SVI BITI ZADOVOLJNI?

Predavači: Danica Stričević, dipl.oec., ovl.rač., EXCEL Computers d.o.o. i Bojana Breznjak, dipl. oec., EXCEL Computers d.o.o.