Program za mala poduzeća s velikim potencijalom

PANTHEON Small Business je program za samostalne poduzetnike i manje d.o.o.-e. Pojednostavite poslovanje s alatom za vođenje malih poduzeća. Uštedite dragocjeno vrijeme i držite sve konce u svojim rukama.

Niski troškovi

Nema potrebe za naprednim programom, koristite samo ono što vam je potrebno.

Bezbrižan početak

Brzi početak s radom i širok raspon opcija pomoći za početnike.

Povezanost s računovodstvom

Dokumente s jednostavnim klikom pošaljete do svojega računovođe.

Potpun nadzor

Uvid u svakodnevno stanje vašeg poslovanja: izdavanje faktura, zalihe, putne naloge i više.

Poboljšana produktivnost

Nemojte se izgubiti među dokumentima i datotekama te ručno upisivati u proračunske tablice. Posvetite se svojoj djelatnosti.

Uspješno poslovanje

Osigurali smo prilagodljiv i stabilan program koji će rasti s vama.

Kontaktirajte nas

Osnovne funkcionalnosti

Blagajna

Kod prodaje ili pružanju usluga gotovo je nepogrešiva funkcija Blagajna. Omogućava izdavanje računa za krajnje kupce na temelju šifranta kupaca, idenata i zalihe.

Možete koristiti predpripremljene ispise za račune, a podrazumijeva se kako sve račune uvijek možete urediti po vlastitim željama. Jednostavnim uvođenjem ručnih terminala i bar-kod čitača se vrijeme za izradu dokumenata bitno smanjuje. Tako vaše stranke mogu obaviti kupnju najbrže moguće.

Prednosti:

 • izdavanje POS (Point-of-sale) računa
 • šifrant kupaca
 • pregledavanje idenata i zaliha
 • zaključak blagajne i automatsko knjiženje dokumenata
 • integracija bar-kod čitača i ručnih terminala

Narudžbe kupaca i dobavljača

U modulu Narudžbi pratimo primljene narudžbe, ponude ili predračune kupaca te izdane narudžbe, zahtjeve ili primljene predračune dobavljača. Narudžbe su opremljene statusima, tako da ih možemo mijenjati kroz cijeli ciklus.

Pomoću jednostavnih funkcija možemo iz narudžbi bez ponovnoga unošenja podataka izraditi i fakture za prijem ili izdavanje robe, iz narudžbi kupaca možemo također izraditi i radni nalog.

Prednosti:

 • Praćenje i obračun narudžbi kupaca, izrada predračuna i ponuda
 • Praćenje i obračun narudžbi dobavljača i izrada narudžbenica
 • Direktna veza narudžbe s blagajnom
 • Kreiranje narudžbi dobavljača na temelju primljenih narudžbi kupaca
 • Ispis posebnih uplatnica

Izdavanje i prijem računa

Program omogućava brzo i jednostavno izdavanje i preuzimanje predračuna, računa, ponuda, odobrenja ili prijenosa. PANTHEON omogućava također periodično fakturiranje; u programu postavimo što i kome želimo zaračunati u redovitim vremenskim intervalima (npr. najam ili narudžbu), a program se pobrine za kreiranje računa.

Prednost poslovanja s PANTHEON-om su jednokratni unosi, što znači da nije potrebno slati račune svojem računovodstvu, budući da se preko interneta može jednostavno priključiti na korisničku bazu i tamo proknjižiti račune.

Prednosti:

 • Pregled nad svim izdanim i primljenim računima na jednom mjestu
 • Traženje po različitim filterima: kupca, dobavljača, broj računa, porezni broj, itd
 • Potpora i integracija standardom e-Račun
 • Mogućnost direktnih prijenosa iz predračuna na račun
 • Integracije ručnih terminala i bar kod čitač

Elektronsko poslovanje

Korisnici PANTHEON-a koriste sve prednosti koje omogućavaju elektronsko poslovanje – na raspolaganju su svi oblici poslovanja s računovodstvenim servisima, državom i ostalim poslovnimi subjektima (poduzećima). Takvo poslovanje je brzo i učinkovito i prije svega predstavlja manji trošak za korisnika.

Elektronsko poslovanje je integrirano u program te je dosežno klikom. Korisnik na primjer napravi predračun, izabere ga i klikne na »izvoz u PDF«, zatim ga pošalje svojem kupcu, odnosno stranki! Brzo i jednostavno!

Prednosti:

 • Automatski izvoz predračuna, ponude i računa u PDF i slanje e-poštom
 • Skeniranje računa i slanje istih računovodstvenom servisu
 • Elektronsko arhiviranje dokumenata
 • Mogućnost izvoza podataka u MS Word, MS Excel i PDF
 • Elektronsko izdavanje obrazaca (PDV, porez na dohodak, izvještaji bankama, itd)
 • Jednostavna integracija s različitim mrežnim portalima i e-trgovinama

Skladište i zalihe

Poslovni program PANTHEON objedinjuje prijem i izdavanje računa s međuskladišnim prijenosima i zalihama. Tako možemo na jednom mjestu napraviti predračun, ident će se automatski razdužiti sa skladišta. Pri tome program izvodi kontrolu nad zalihom, tako da se ne može dogoditi izdavanje identa bez zalihe.

Na temelju narudžbe kupca izdajemo narudžbe te iz podatka o izdavanjima kreiramo narudžbe dobavljačima i s time osiguramo optimalnu i ekonomičnu razinu zaliha.

Korisnik uvijek ima pregled nad skladištem i zalihama, za brže traženje robe na raspolaganju je filtriranje s više parametara.

Prednosti:

 • Ispis skladišnog kartona i pregled trenutne zalihe
 • Periodični obračun primljene ili prodane robe
 • Pregled trenutne, slobodne i minimalne zalihe
 • Jednostavan prijenos robe sa skladišta na skladište

Putni nalozi

Putni nalozi nam omogućavaju praćenje putovanja (također cirkularnih) na kojima su nastali troškovi u više valuta, možemo ih isplaćivati neposredno iz putnoga naloga na različite načine (blagajnički izdatak, platni nalog, plaće itd.). Na raspolaganju uvijek imamo i ispise, od samog putnoga naloga do obračuna (ne)isplaćenih putnih naloga, kao i mogućnost automatskog knjiženja.

Kako izgleda izdavanje putnoga naloga u PANTHEON-u? Najprije izaberemo osobu, koja je išla na službeni put. Zatim odredimo službeno ili vlastito vozilo te odredimo polazak, odlazak i svrhu putovanja. Na putnom nalogu odredimo eventualne dodatne troškove, za koje također možemo isplatiti akontaciju, na kraju putni nalog također potvrdimo.

Prednosti:

 • Jednostavna i cirkularna putovanja u tuzemstvu i inozemstvu
 • Različiti načini isplate: blagajna (akontacija i isplata), virmani, plaća (iznad i pod Propisom), kompenzacija, zbirna vremenska isplata PN
 • Obračun u proizvoljnim stranim vakutama
 • Vodenje šifranta relacija, cijena benzina, dnevnica

Napredne funkcionalnosti

Osnovno knjigovodstvo

PANTHEON podržava i knjigovodstvo za male poduzetnike. Program sadrži glavnu knjigu sa saldakontima te omogućava automatsko i ručno knjiženje – većina knjiženja odvija se automatski po unaprijed postavljenim predlošcima, što znatno ubrzava i pojednostavlja računovodstvo. U program je već uključen osnovni kontni plan koji korisniku znatno štedi vrijeme. Moguć je pregled konto kartice po već izabranim kriterijima.

Vrlo koristan je i pregled otvorenih stavki, koji nam daje mogućnost  pregleda naših dužnika. Kod zaključka poslovne godine moguće je oblikovati temeljnicu za zaključak poslovne godine, te otvoriti temeljnicu nove poslovne godine. Uvijek je uključeno i automatsko knjiženje proizvodnje, plaća, putnih naloga i drugih osobnih primitaka.

Prednosti:

 • Automatsko knjiženje primljenih i izdanih računa, obračuna PDV, plaća, putnih naloga i drugih osobnih primitaka, proizvodnje i upotrebe materijalnih sredstava.
 • Pregledi svih knjiženja u glavnoj knjizi/saldakontima s mogućnosti filtriranja po kontu, datumu, vrsti dokumenta, poslovnom partneru, broju dokumenta, itd.
 • Kod zaključka poslovne godine oblikovanje temeljnice za zaključak poslovne godine te otvaranje temeljnice nove poslovne godine.
 • Ispis konto kartice obzirom na izabrane kriterije kao što su: jedan ili više konta, datum knjiženja, datum PDV, dokument, u domaćoj, stranoj valuti ili obje, u različitim oblicima ispisa.
 • Uključen osnovni kontni plan
 • Kreiranje platnih naloga u više formata (XML, ZBSXML, TKDIS)

Obračun PDV

Obračun PDV-a se u programu oblikuje automatski obzirom na podatke koje smo prethodno unijeli u program – npr. izdani i primljeni računi. Podaci se u porezne evidencije razvrstavaju automatski obzirom na izabranu poreznu stopu ili način nabave ili prodaje – na primjer na domaću odnosno inozemnu nabavu, ili na prodaju krajnjem kupcu.

Klikom na tipku »Knjiženje« obračunani PDV se proknjiži – cjelokupan obračun PDV je na ovaj način potpuno automatiziran i odvija se iznimno brzo.

Prednosti:

 • Porezne evidencije: knjige izdanih, primljenih računa i računa iz uvoza
 • Automatsko oblikovanje obračuna PDV
 • Automatsko knjiženje PDV
 • Potpora sustavu obračunavanja PDV po plaćenoj realizaciji

Inventura i osnovna sredstva

PANTHEON omogućava evidentiranje pridobivanja, upotrebe i otpisa osnovnih sredstava. Svi podaci se automatski upisuju u Registar osnovnih sredstava, povijest promjena je uvijek dostupna. Obračun amortizacije moguće je napraviti samo za izbrana osnovna sredstva ili za sva, ti podaci se automatsku upisuju u registar. Traženje po registru osnovnih sredstava je brzo i pregledno jer je moguće pretraživanje po više kriterija. Inventuru osnovnih sredstava posebno olakšava integracija programa s bar-kod čitačem.

Program omogućava automatski prijenos nabave osnovnih sredstava i sitnog inventara iz dokumenta prijema u registar osnovnih sredstava i registar sitnog inventara.

Prednosti:

 • Prijenos nabave osnovnih sredstava iz dokumenta prijema u registar
 • Vođenje registra osnovnih sredstava po odjelima i nositeljima troškova
 • Kriteriji obračuna amortizacije: po kontima, amortizacijskim grupama, inventarnim brojevima, odjelima i nositeljima troškova
 • Omogućen popis osnovnih sredstava s bar-kod čitačem i uvoz u registar

Obračun plaća

Obračun plaća u PANTHEON-u odlikuje se iznimnom prilagodljivošću jer omogućava obračun za različite tipove poduzeća, radnih odnosa, osnovnih i dodatnih isplata te davanja za njih. Tako imamo pokrivene sve radne odnose, zbog čega uvijek poslujemo u skladu sa zakonskim propisima i normama. Dodatnu sigurnost predstavljaju i zakonska osvježenja programa koja se odvijaju istovremeno s promjenom zakonodavstva – osvježavanje se odvija preko interneta, a napravi se u nekoliko klikova.

Izrada plaća je moguća neposredno iz forme u kojoj smo pripremili i obračunali plaće, knjiženje plaća je tako automatsko i knjiži se u glavnu knjigu.

Prednosti:

 • Fleksibilno definiranje obračunskih postavki – vrsta zarade, doprinosa i poreza
 • Različiti tipovi obračuna obzirom na tip ustanove (s.p., d.o.o. itd.)
 • Različiti tipovi obračuna obzirom na tip radnog odnosa (redovita plaća, honorar itd.)
 • Automatsko knjiženje u glavnu knjigu
 • Zakonsko osvježavanje programa kod promjene zakonodavstva

Kadrovska evidencija

Korisnici PANTHEON-a mogu voditi različite evidencije o djelatnicima, tako da postoje redovito zaposleni, honorarno zaposleni, studenti, pripravnici, ili pak ranije zaposleni u poduzeću. Za svakog zaposlenog napravimo personalnu mapu u koju unosimo njegove osobne i ostale podatke važne za poduzeće – tako imamo na jednom mjestu sve što želimo vidjeti o našim zaposlenicima.

Za sigurnost osobnih podataka dobro se brinemo, pristup do povjerljivih podataka omogućvamo  autorizacijskim mehanizmom.

Prednosti:

 • Praćenje podataka radne knjižice (izračun radnog staža, obljetnica …)
 • Praćenje podataka o članovima obitelji, strancima, radnim dozvolama, različitim iskaznicama
 • Promjena odmora (izračun, ispisi, povijest) po formulama za izračun odmora ili unosom (osim poduzeća, radnog mjesta, djelatnika) te ispis potrebnih odluka
 • Promjena različitih odsutnosti s rada, npr. bolnički, studentski odmor… (kalendar, tablica ispis)
 • Promjena radnog vremena i integracija s registratorom vremena

Jednostavna proizvodnja

U modulu Jednostavna proizvodnja obrađuju se svi jednostavni poslovni procesi. Centar proizvodnje su sastavnice na kojima imamo sve podatke o materijalnim prometima te radnim nalozima, preko kojih izdajemo materijal i pripremamo proizvode. Rad nam pojednostavljuje uvođenje serijskih brojeva preko kojih slijedimo i pratimo proizvod.

PANTHEON je odličan izbor kako za serijsku proizvodnju, tako i za proizvodnju po narudžbi.

Prednosti:

 • Uvođenje sastavnica; svi podaci o materijalima i prozvodima koji su potrebni za izradu određenoga proizvoda
 • Ispisi sastavnica po nivoima i pretraživanje sastavnica po različitim filterima (materijal …)
 • Uvođenje radnih naloga; pojednostavljeni prijenos narudžbi kupca u radne naloge
 • Automatsko razduženje skladišta sirovina i prijenos gotovih proizvoda na skladišta proizvoda
 • Normiranje rada i pregled dosega norme
 • Uvođenje serijskih brojeva; praćenje i pregled izdanih računa, detaljni pregled proizvoda
 • Servisni radni nalozi za potrebe servisnih radionica (npr. automehanička radionica)

Servis

Funkcionalnosti servisa su namjenjene onim poduzećima koja obavljaju servisnu djelatnost ili za prodane proizvode za koje izdajemo garanciju. Za praćenje reklamacije kupca imamo u programu na raspolaganju Servisni nalog gdje na jednom mjestu na servis zaprimamo reklamiranu robu, nakon popravka je vraćamo natrag, mijenjamo s drugim proizvodom ili zatvaramo s odobrenjem. Praćenje reklamacija naših dobavljača odvija se preko dokumenata izdavanja reklamiranih proizvoda.

Program kod prijema reklamiranih proizvoda u servis provjerava da li je kupac određeni proizvod kupio kod nas i je li proizvod još pod garancijom. Pri tome imamo u programu mogućnost zaračunjljivog ili nezaračunjljivog povrata reklamiranih proizvoda.

Prednosti:

 • Potpora za reklamacijske zahtjeve i servisne naloge
 • Vođenje proizvoda po serijskim brojevima i kupcima te rokovima garancije
 • Pregled dugovanja kupaca, izdavanje zamjenskih proizvoda, fakturiranje servisnih zahtjeva, povezivanje servisniih zahtjeva s odobrenjima
 • Oblikovanje lista za slanje reklamacijskih zahtjeva dobavljaču na temelju primljenih faktura i stanja skladišta
 • Obračun dugovanja dobavljača iz naslova reklamacijskih zahtjeva

Projekt je sufinacirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj