Agroduhan d.o.o., Slatina
proizvodnja duhana

Agroproteinka d.d., Sesvete
prikupljanje i prerada nusproizvoda
životinjskog porijekla i proizvodnja energije

Agroproteinka energija
d.o.o., Sesvete
proizvodnja el. energije iz bioplina

Almagea d.o.o., Zagreb
proizvodnja dodataka prehrani

Altrad Limex d.o.o.,
Donji Miholjac
sitni građevinski strojevi i oprema

Aluk Team d.o.o.,
Kastav Rijeka
aluminijski profili

Borovo d.d.
gumena i kožna obuća

Carta d.o.o., Osijek
valoviti papir, karton i vreće

Centaurus d.o.o., Solin
proizvodnja, distribucija i
maloprodaja ribe

Delt papir d.o.o., Zagreb
papirnata galanterija

Dominković Produkt d.o.o.,
Zagreb
obrada metala

Đuro Đaković Specijalna
vozila d.o.o., Slavonski Brod
borbena vozila, željeznički vagoni

Eko papir d.o.o.,
Peteranec
papirnate vrećice

Enikon Aerospace d.o.o.,
Zagreb
interijeri putničkih zrakoplova

Entrada d.o.o., Šušnjevica
sastavljanje proizvoda, distribucije
strojeva za poljoprivredu

Fochista Belišće d.o.o.
drveni ugljen, ugljeni briketi

Fridrih d.o.o.
Sesvetski Kraljevec
proizvodnja, uzgoj gljiva

Hidraulika d.d., Kutina
hidraulični ventili, razvodnici, cilindri

Iskra Zelina kemijska
industrija d.o.o. Zelina
boje i lakovi, svijeće, sredstva za zaštitu bilja, sredstva za domaćinstvo

Kemika d.d., Zagreb
laboratorijske kemikalije

Končar – Električni uređaji
d.d. Dicmo
sklopivi blokovi, uređaji i oprema za plovne objekte

Leistritz turbinske
komponente Belišće d.o.o.
dijelovi za avionske i parne turbine

Maraska d.d., Zadar
prehrambena industrija

MM mesna industrija d.o.o.,
Krašić, Jastrebarsko
meso i mesne prerađevine

North Sails d.o.o.,
Dugopolje (Split)
jedra

Otos d.o.o., Osijek
ortopedska pomagala

Projekt gradnja d.o.o.,
Slavonski Brod
visokogradnja, niskogradnja

Reta d.o.o., Karlovac
čavli, žica, brave, okovi

Stanić Beverages d.o.o.,
Zagreb
Juicy sokovi

Stanić Beverages d.o.o.,
Kreševo (BiH)
Juicy sokovi, Juicy vita

Stenavert d.o.o., Kupjak
proizvodi od drveta
(kuće, krovišta, podovi, obloge)

Thermo stone d.o.o.,
Novska
parobetonski elementi

Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o.
stolno i posteljno rublje