KONTROLA KVALITETE

za Pantheon Manufacturing (MF)​

Modul Kontrola kvalitete alat je za upravljanje aktivnostima u procesu kontrole kvalitete kroz cijeli proizvodni proces. Namijenjen je proizvodnim djelatnostima s ciljem osiguravanja praćenja rezultata analize u odnosu na propisane norme, od sirovine, preko poluproizvoda do gotovih proizvoda.

ISO 9000:2005 definira kontrolu kvalitete kao: “upravljanje kvalitetom usredotočenom na ostvarivanje potrebne razine kvalitete”. Uspješne tvrtke pridaju veliki značaj upravljanju kvalitetom, kao bitnim čimbenikom poslovnog upravljanja.
Definiranjem mjerljivih onečišćenja ili drugih elemenata analize, različitih standarda u postupku kontrole i propisa ili specifikacija s referentnim vrijednostima, svaki se materijal, poluproizvod ili gotovi proizvod pri analizi kontrolira po uvijek istim kriterijima.

Izmjerene vrijednosti uspoređuju se s referentnim i kao rezultat nastaje Certifikat analize.
Modul Kontrola kvalitete integriran je s Pantheon-om. Povezivanjem s ulaznim dokumentima moguće je doći do jednoznačnog podatka o dobavljaču, datumu i svim drugim bitnim podacima. Obrada naloga za analizu uključuje unos izmjerenih vrijednosti i praćenje statusa procesa. Svaki nalog za analizu evidentiran je kronološki u sustavu. Razni pregledi i analize svakodnevno se koriste za upravljanje i pravovremeno prepoznavanje nesukladne imovine u proizvodnji i donošenje odluka koje značajno umanjuju rizike u poslovanju.

Projekt je sufinacirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj